تبلیغات
چند سطر سکوت
چند سطر سکوت

زندگی چیست ؟

اگر خنده است چرا  گریه می کنیم ؟

اگر گریه است چرا خنده می کنیم ؟

اگر مرگ است چرا زندگی می کنیم ؟

اگر زندگی است چرا می میریم ؟

اگر عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟

اگر عشق نیست چرا عاشقیم ؟


+ نوشته شده در چهارشنبه 25 مرداد 1391 ساعت 02:28 ب.ظ توسط زهرا B نظرات |